Aarhus Universitets segl

Rewilding i praksis

Ph.d.-forsvar, torsdag den 22. august 2024. Marianne Damholdt Bergin

Marianne Damholdt Bergin
Konik heste i Klitmøller, Danmark. Foto: Marianne Bergin

Denne ph.d.-afhandling giver indsigt i udfordringer og strategier involveret i rewilding, med særlig fokus på hvordan man prioriterer, hvor rewilding skal finde sted, indsamler evidens og optimerer effekten af semi-vilde heste og kvæg i naturgenopretning.

Marianne introducerer i denne forskning en systematisk planlægningsramme for at muliggøre prioritering af rewilding-initiativer på nationalt plan, hvilket blev anvendt i politiske proces med udpegning af de danske Naturnationalparker i 2022.

Denne forskning bidrager til forståelsen af potentialet for brug af trofiske rewilding-principper i naturforvaltningen, specifikt effekten af helårsgræsning faciliteret af semi-vilde heste og kvæg. Gennem GPS-overvågning blev arealanvendelse, habitatvalg og bevægelsesmønstre for heste og kvæg undersøgt for at forstå deres potentielle påvirkninger i naturgenopretningsprojekter over hele Danmark.

Denne erhvervs-ph.d. blev udført ved Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere (ECONOVO), Ecoinformatik og Biodiversitet, Biologisk Institut, Aarhus Universitet i samarbejde med Naturstyrelsen. Denne erhvervs-ph.d. blev initieret af Naturstyrelsen for at hjælpe organisationen med kapacitetsopbygning og få viden til at understøtte evidensbaseret naturgenopretning under planlægning og etablering af Naturnationalparker i Danmark.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: torsdag den 22. august 2024 kl.13:00
Sted: Bygn. 1530, Auditorium F, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Advancing Ecological Restoration: Insights into the Effects of Year-Round Grazing and Trophic Rewilding Principles on Ecosystem Management.
Kontaktinfo: Marianne Damholdt Bergin, email: mardb@nst.dk tel.: +45 22 26 68 35

Bedømmelsesudvalg:

Lektor Jakob Heilman-Clausen, GLOBE Institute, Københavns Universitet, Danmark

Professor James Bullock, UK Centre for Ecology & Hydrology (CEH), England

Lektor Alejandro Ordonez, Biologisk Institut, Aarhus Universitet, Danmark (forperson)
Hovedvejleder:
Professor Jens-Christian Svenning, Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere (ECONOVO), Biologisk Institut, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Adjunkt Elizabeth Le Roux, Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere (ECONOVO), Biologisk Institut, Aarhus Universitet, Danmark

Kontor chef Mads Jensen, Naturstyrelsen, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C