Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Analyse af graptolit og dets betydning for termisk modenhedsvurdering og kulbrintevurdering

Ph.d.-forsvar, Mandag den 31, Januar 2022. Xiaowei Zheng.

31.01.2022 | Frederikke Kongsted Hansen

Xiaowei Zheng

Under sine ph.d.-studier undersøgte Xiaowei uranbestrålingseffekterne på forskellige organiske bestanddele (f.eks. alginit, graptolit og fast bitumen), identificerede den binære biostruktur og de usædvanlige geokemiske egenskaber ved graptolitperiderm (et betydeligt termisk indeks i lavere palæozoiske bjergarter) og fremstillede fænomenet graptolitreflektansanomali i gasvinduet under termisk udvikling.

De nye forskningsresultater bidrager til forståelsen af, hvordan de forskellige fraktioner af graptolitter i naturlige og syntetiske modnede lavere palæozoiske skifre udvikler sig under modning og deres effekt på skifrenes egenskab til at generere kulbrinter.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Geoscience, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 31. Januar 2022 kl. 13.00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Professor Hamed Sanei (sanei@geo.au.dk) or Professor Søren Bom Nielsen (sbn@geo.au.dk)..
Afhandlingens titel: Organic petrology and geochemical characteristics of the lower Paleozoic shales of Scandinavia
Kontaktinfo: Xiaowei Zheng, e-mail: zhengxiaowei@geo.au.dk, tlf.: +45 50319626

Bedømmelsesudvalg:
Research Geologist Paul Hackley, USGS Geology, Energy & Minerals (GEM) Science Center, USA
Academic Senior Councillor Jolanta Kus, Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), Germany
Professor Søren Bom Nielsen (chair), Department of Geoscience, Aarhus University, Denmark 

Hovedvejleder:
Professor Hamed Sanei, Department of Geoscience, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Senior researcher Niels Hemmingsen Schovsbo, Department of Reservoir Geology, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), Denmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.

PhD defence