Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biofilm i vandløb under ændrede strømforhold

Ph.d.-forsvar, torsdag den 12. november 2020. Kun Guo.

12.11.2020 | Liselotte K. Heller

Kun Guo

I løbet af sine ph.d.-studier har Kun Guo ved hjælp af feltprøver og fysiske eksperimenter udforsket sammenhængen mellem ændrede strømforhold og dannelsen af biofilm i vandløb. Under arbejdet på hans afhandling blev der udviklet et såkaldt korttidshydrologisk system (short-period hydrological regime), hvis betydelige indvirkning på biofilmens bakteriestrukturer og funktion blev observeret. Endvidere undersøgte han mekanismerne, som forårsager negative forhold mellem mikrobiel diversitet og funktionen af biofilmens bakteriesamfund, lige som han belyste effekterne på biofilmen af lav strømhastighed under forhold med lav vandstand.

Tilsammen øger Kun Guos studier vores forståelse af forholdene mellem strøm og biofilm, hvilket kan bidrage med ny viden til udviklingen af en effektiv og bæredygtig forvaltning af vandløbsbassiner under intensiverede klimaforandringer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Biologi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 12. november 2020 kl. 10:00
Sted: Ph.d.-forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Kun Guo, kun.guo@bio.au.dk, senest dagen før afholdelsen af forsvaret.
Afhandlingens titel: Effects of flow regime changes on stream biofilm community structure and function
Kontaktinfo: Kun Guo, e-mail: kun.guo@bio.au.dk, tlf.: +45 52900902
Bedømmelsesudvalg:
Professor Cindy Smith, Infrastructure and Environment Research Division, James Watt School of Engineering, University of Glasgow, UK
Lektor Dean Jacobsen, Institut for Biologi, Københavns Universitet
Lektor Kurt Thomas Jensen (formand), Institut for Biologi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Tenna Riis, Institut for Biologi, Aarhus Universitet
Medvejledere:
Professor Naicheng Wu, Department of Geography and Spatial Information Techniques, Ningbo University, Kina
Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen, Institut for Biologi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.nat@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.    

PhD defence