Aarhus Universitets segl

Fremdrift gennem katalyse: At ridse overfladen af bæredygtige materialer til klimaløsninger

Ph.d.-forsvar, onsdag den 6. december, Jens Jakob Gammelgaard

Jens Jakob Gammelgaard
Et skanning-tunnel mikroskopibillede af den undersøgte katalysator, opløst så man kan genkende molekylære strukturer. Afstanden mellem to enheder er omtrent en milliardendedel af en meter (11 Å).

Under sine studier har Jens Jakob Gammelgaard undersøgt nye materialer bestående af rigt tilgængelige grundstoffer heriblandt kulstof, kvælstof og overgangsmetaller. Udviklingen af effektive katalytiske materialer uden brugen af sjældne ædelmetaller som platin er en bunden opgave for at finde en løsning på klimakrisen. For at opnå dette formål har studierne fokuseret på en forøget forståelse af sammenhæng mellem strukturen af en katalysator og dennes aktivitet. Denne forståelse er opnået ved at arbejde på et såkaldt ”model-system” under ultra-højt vakuum. Dette tillader brugen af kraftige mikroskopi og spektroskopi teknikker. Disse metoder er blevet brugt til at undersøge en ny katalysator bestående af kobolt, kulstof og kvælstof. Katalysatoren er blevet studeret med henblik på dens egenskaber indenfor ilt reduktion, hvilket er en vigtig reaktion i forbindelse med udviklingen af brændselsceller.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Faculty of Natural Sciences, Aarhus University. 

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende

Tid: Onsdag den 6. december 2023 kl. 13.15
Sted: Building 1531, room 119, Auditorium D2, Department of Mathematics, Ny Munkegade 120, Aarhus University, 800 Aarhus C.
Afhandlingens titel: A Surface Science Investigation of Transition Metal Doped Carbon Nitrides for the Oxygen Evolution and Reduction Reactions.
Kontaktinfo: Jens Jakob Gammelgaard, e-mail: jj@inano.au.dk , tel.: +45 24 64 29 89

Bedømmelsesudvalg:
Professor Gareth Parkinson, Institut für Angewandte Physik, Technische Universität Wien, Austria

Professor Jakob Kibsgaard, Department of Physics, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark

Professor Torben R. Jensen (chair), iNANO, Aarhus University

Hovedvejleder:
Professor Jeppe V. Lauritsen, iNANO, Aarhus University

Medvejleder:
Professor Nina Lock, Department of Biological and Chemical Engineering, Aarhus University

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.