Aarhus Universitets segl

Indfangning og Kombinering af Isotopmærkede Byggestene via Hydroformylering

Ph.d.-forsvar, Torsdag den 1. februar 2024, Hans Christian Dahl Hammershøj

Hans Christian Dahl Hammershøj

I løbet af sit Ph.D.-studium har Hans Christian Dahl Hammershøj forsket i omfanget og anvendelsespotentialet ved at anvende hydro- og deuterioformylering som reaktioner til installation af isotopmærker i bioaktive forbindelser. Hans Christian Dahl Hammershøj undersøgte, hvordan in situ genererede mærkede bygesten såsom 13CO, 2H2 og carbon-13 mærket ethen kan anvendes til multi- og positionsspecifik mærkning af organiske molekyler.

De nye forskningsresultater udvider repertoiret af isotopmærkningsmetoder, der er tilgængelige i syntesen af mærkede lægemidler; substrater, der er essentielle, når den farmakokinetiske profil af lægemiddelkandidater skal belyses.

Ph.D.-studiet er gennemført ved the Interdisciplinary Nanoscience Center, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 1. februar 2024 kl. 13:15
Sted: Bygning 1427, lokale 246, M2, Studenterhuset, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus.
Afhandlingens titel: Development of Isotope Labeling Methods Enabled by Hydro- and Deuterioformylations of in situ Generated Labeled Gas Synthons
Kontaktinfo: Hans Christian Dahl Hammershøj, e-mail: hcdh@inano.au.dk, tlf.: +45 20 85 03 80
 

Bedømmelsesudvalg:
Professor Clément Mazet, Department of Organic Chemistry, University of Geneva, Switzerland

Professor Robert Madsen, Department of Chemistry, Technical University of Denmark, Denmark

Professor Jan Skov Pedersen (forperson), Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus University

Hovedvejleder:
Professor Troels Skrydstrup, Department of Chemistry, Aarhus University, Denmark

Sprog: Ph.D.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.