Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dannelsen af kvasipartikler i ultrakolde kvantegasser.

Ph.d.-forsvar, onsdag den 12. maj 2020. Magnus Graf Skou.

28.04.2021 | Karen Konradi

Magnus Graf Skou

Kvasipartikler er dybt fascinerende at studere, da de kan bestå af utallige partikler og deres eksitationer. Polaronen er et prominent eksempel på sådan en kvasipartikel og beskriver scenariet, hvor en urenhed vekselvirker med et omgivende medium. Da polaronen er betydningsfuld for mange nye teknologier, er det derfor vigtigt at undersøge den eksotiske kvasipartikel i kontrollerede omgivelser.

I løbet af sit ph.d.-studium har Magnus Graf Skou studeret dynamikken af urenheder i ultrakolde atomare gasser. Til dette blev et Bose-Einstein kondensat brugt som medium, og urenhedsfysik blev udforsket ved at benytte en anden kvantetilstand af atomerne. Dette muligjorde en måling af overgangen fra indledende dynamik til den senere dannelse af polaronen. Yderligere blev vekselvirkningen imellem polaroner, som leder til dannelsen af bipolaroner, observeret for første gang. Resultaterne fremmer dermed forståelsen af kvasipartiklerne og baner vejen for ny, spændende forskning med kvanteurenheder og deres vekselvirkninger.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 12. maj 2020 kl. 10.00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Jan Arlt, arlt@phys.au.dk.
Afhandlingens titel: Quantum impurity dynamics and formation of polarons and bipolarons in Bose-Einstein condensates.
Kontaktinfo: Magnus Graf Skou, e-mail: magnus.skou@phys.au.dk, tel.: +45 28155683
Bedømmelsesudvalg:

Lektor Pietro A. Massignan, Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona, Spanien

Professor Rudolf Grimm, Innsbruck University, Østrig

Lektor Alberto Imparato (formand), Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Lektor Jan Joachim Arlt, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.nat@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence