Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Elementarpartikler og Deres Interaktion med Stærke Elektromagnetiske Felter

PhD forsvar, Fredag 10 december. Christian Flohr Nielsen

10.12.2021 | Karen Konradi

Christian Flohr Nielsen

Christian har igennem sin PhD studeret interaktionen imellem ladede elementar partikler og ekstremt stærke elektromagnetiske felter, både ved brug af simuleringer og eksperimenter. For de elektromagnetiske felstyrker, som er undersøgt I PhD studiet, bryder den sædvanlige teori for kvantemekanisk elektrodynamik (QED) sammen, og nye teorier skal tages I brug. Oplægget vil hovedsageligt fokusere på emnet strålings reaktion (radiation reaction), hvilket er blevet undersøgt via eksperimenter på CERN. Undersøgelsen foregik i et regime hvor kraften en ladet partikel bliver påvirket af, under udsendelse af en foton, er langt større end den eksterne kraft som får partiklen til at udsende fotonen. Dette er undersøgt ved at måle enkelt fotonspektret fra 40-80 GeV elektroner og positroner som rammer 1-6 mm tykke  orienterede silicium og carbon (diamant) krystaller.  

Tid:  Fredag, 10 december, 14:00

Sted: 1525-626, Institut for fysik og astronomi, Ny munkegade 120, Aarhus C.

PhD forsvaret kan ses online, zoom link kan fås ved henvendelse til ulrik@phys.au.dk.

PhD titel: Elementary Particles and Their Interaction with Strong Electromagnetic Fields

Kontakt information: Christian Flohr Nielsen, e-mail: Christianfn@phys.au.dk , tel.: +45 20429739

Medlemmer af opponent commiteen:

Professor Beate Heinemann, Albert-Ludwigs-Universitaet, Physikalisches Institut, Freiburg, Germany.

Associate Professor Ben King, School of Engineering, Computing and Mathematics, Faculty of Science and Engineering, University of Plymouth, Plymouth, United Kingdom.

Associate Professor Karsten Riisager, Department of Physics and Astronomy, Aarhus University (chair)

Hovedvejleder:

Institutleder Ulrik I. Uggerhøj, Institut for fysik og astronomi, Aarhus University, Aarhus University, Denmark

Co-supervisor:

Associate Professor, Allan H Sørensen, Institut for fysik og astronomi, Aarhus University, Aarhus University, Denmark

Language: The PhD dissertation will be defended in English

 

Forsvaret er offentligt.

PhD afhandlingen kan findes og læses på Graduate School of Natural Sciences/GSNS,

Katrinebjergvej 89F, building 5132, 8200 Aarhus N.

PhD defence