Aarhus Universitets segl

Ekstreme Betingelser – En Forunderlig Verden

Ph.d.-forsvar, Fredag den 18. november 2022, Emma Møller Ehrenreich-Petersen

Emma Møller Ehrenreich-Petersen

I løbet af sit ph.d. studium har Emma Møller Ehrenreich-Petersen undersøgt, hvordan ekstreme betingelser af høje tryk og høje temperaturer påvirker materialer. Disse ekstreme betingelser er specielle, da de efterligner betingelserne fundet i de indre dele af Jorden. Emma Møller Ehrenreich-Petersen studerede, hvordan uorganiske materialer kan blive klemt ind i nye strukturer, og hvordan det er muligt at syntetisere nye materialer ved ekstreme betingelser ved at bruge den såkaldte diamantamboltcelle og laseropvarmningsteknik.

De nye forskningsresultater indenfor opdagelsen af nye faseovergange og højtryksforbindelser bidrager til forståelsen af, hvordan stof opfører sig, når det er udsat for tryk en million gange højere end atmosfærisk tryk.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 18. november 2022 kl. 14:15
Sted: Bygning 1593, lokale 012, iNANO Aud., Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Strukturelle Studier under Ekstreme Betingelser
Kontaktinfo: Emma Møller Ehrenreich-Petersen, E-mail: emmaehrenreich@hotmail.dk, Tlf.: +45 28159324


Bedømmelsesudvalg:

Professor Andreas Hermann, School of Physics and Astronomy, The University of Edinburgh, Skotland

Professor Björn Winkler, Institute of Geosciences, Goethe University Frankfurt, Tyskland

Professor Jeppe Vang Lauritsen (forperson), Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Lektor Martin Bremholm, Institut for Kemi og Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk