Aarhus Universitets segl

Fantastiske fluorineringsmetoder og hvor man kan finde dem

Ph.d.-forsvar, onsdag den 25. januar 2023, Oliver Raae Gedde

Oliver Raae Gedde

Oliver Raae Gedde har, i løbet af sine Ph.D. studier, udviklet nye fluorineringsmetoder ved brug af flygtige reagenser. Tri- og difluorometylgrupperne er ofte til stede i lægemidler og agrokemikalier, hvorfor det er vigtigt for disse industrier at have metoder til at installere de to funktionaliteter. Oliver har udviklet to nye metoder i samarbejde med andre fra Skrydstrupgruppen. Én metode til syntese af trifluoroacetophenoner og en anden til installation af difluorometylgrupper på aromater. Et nyt kemikalie, ICF2D, blev udviklet og det blev vist, at dette stof er det bedste reagens for direkte dannelse af deuteriummærkede difluorometylgrupper. Oliver startede også et projekt omhandlende dimerisering af to CO2 molekyler ved at bruge molekylære bimetalliske guld eller kobolt komplekser som elektrokatalysatorer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinary Nanoscience Center, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag, 25/01-2023, 13.15
Sted: Bygning 1593, lokale 012, iNANO Aud., iNANO, Aarhus Universitet, Gustav Wieds Vejs 14, 8000 Aarhus C.
Titel på afhandlingen: Development of Fluorination Reactions using Gaseous Building Blocks

Kontaktinformation: Oliver Raae Gedde org@inano.au.dk

Bedømmelsesudvalg:
Professor David John Procter, Department of Chemistry, University of Manchester, England

Professor Robert Madsen, Department of Chemistry, Technical University of Denmark (DTU), Denmark

Professor Alexander N. Zelikin (forperson), Department of Chemistry, Aarhus University, Denmark

Hovedvejleder:
Professor Troels Skrydstrup, Department of Chemistry, Aarhus University, Denmark

Sprog: Forsvaret vil blive afholdt på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N