Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forbandede dimensioner - mod en kvantemekanisk beskrivelse af store molekyler

Ph.d.-forsvar, fredag den 5. februar 2021. Niels Kristian Kjærgård Madsen.

05.02.2021 | Karen Konradi

Niels Kristian Kjærgård Madsen

Evnen til at beskrive og forudsige molekylers opførsel er nøglen til at forstå og anvende kemi i praksis.

For at gøre dette nøjagtigt er man nødt til at tage udgangspunkt i kvantemekanikken og løse den tidsafhængige Schrödingerligning. Dette kan desværre kun lade sig gøre for meget små molekyler, da kompleksiteten af beregningerne vokser eksponentielt m.h.t. molekylets størrelse - en begrænsning kendt som dimensionalitetens forbandelse.

 

I løbet af sit ph.d.-studie har Niels Kristian Kjærgård Madsen udviklet nye modeller til at beskrive store molekylers kvantedynamik med særligt fokus på molekylære vibrationer - atomkernernes indbyrdes bevægelser. Målet har været at udvikle tilnærmede løsninger til Schrödingerligningen, som bevarer de vigtigste egenskaber ved den korrekte (men potentielt uopnåelige) løsning og dermed muliggør høj nøjagtighed til en brøkdel af beregningsomkostningerne.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Kemi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid:  Fredag den 5. februar 2021 kl. 13:00
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Ove Christiansen: ove@chem.au.dk
Afhandlingens titel: Breaking the curse of dimensionality: Towards accurate quantum dynamics of large molecules
Kontaktinfo: Niels Kristian Kjærgård Madsen, e-mail: nielskm@chem.au.dk, tlf.: +45 22250714
Bedømmelsesudvalg:

Professor Markus Reiher, Department of Chemistry and Applied Biosciences, ETH Zürich, Schweitz

Professor Uwe Manthe, Fakultät für Chemie, Universität Bielefeld, Tyskland

Professor Henrik Stapelfeldt (formand), Insitut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Ove Christiansen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.nat@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence