Aarhus Universitets segl

Fra Nanopulver til Pille – Et Spørgsmål om Tid

Ph.d.-forsvar, fredag den 12. august 2022. Frederik Holm Gjørup.

Frederik Holm Gjørup
Konceptuel illustration af pulverdiffraktion udført på en komprimeret prøve og atom-, mikrostruktur- og bulkinformationen gemt deri

Hvad sker der når et pulver af nanopartikler presses hård sammen til en pille og hvordan kan vi bruge det til at lave bedre magneter til vores køleskabe, elmotorer og vindmøller? Det spørgsmål har Frederik H Gjørup bidraget til at besvare i løbet af sit PhD studium. Ved hjælp af både neutron- og røntgendiffraktion har Frederik H Gjørup fulgt overgangen fra løst pulver til fast pille mens den er foregået. Med diffraktion kan krystallinske materialer undersøges på mange længdeskalaer, fra atomart til makroskopisk, og med en tidsopløsning på få tusindedele sekunder.

Med sin forskning har Frederik H Gjørup undersøgt nye tilgange til at beskrive tidsopløst diffraktionsdata med fysiske modeller, udviklet et nyt software til at evaluere kvaliteten af de opnåede modeller og bidraget til udviklingen af nyt state of the art udstyr til tidsopløst undersøgelse af pulver-til-pille overgangen.


Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Kemi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 12. august 2022 kl. 13:15
Sted: Bygning 1514, lokale 213, Auditorium I, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Forståelse af Sammenpresningen af Nanopulver Gennem Neutron- og Røntgendiffraktion
Kontaktinfo: Frederik H Gjørup, e-mail: fgjorup@chem.au.dk, tlf.: +45 30926402
Bedømmelsesudvalg:

Professor Paul Henry, ISIS Neutron og Muon Kilde Rutherford Appleton Laboratorie, Storbritannien

Professor Holger Kohlmann, Institut for Kemi, Leipzig Universitet, Tyskland

Lektor Jacob Overgaard (formand), Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Mogens Christensen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, anden sal, 8200 Aarhus