Aarhus Universitets segl

Fra duften af gran til atmosfæriske partikler

Ph.d.-forsvar, fredag den 20. januar 2022. Ditte Thomsen.

Ditte Thomsen

I løbet af sit ph.d.-studium har Ditte Thomsen forsket i atmosfæriske partikler, som har indflydelse på både klima og menneskers sundhed. Denne afhandling har fokuseret på en vigtig gruppe af atmosfæriske partikler, nemlig dem som dannes fra gasser, som udsendes til atmosfæren fra gasser. Planter udsender hele tiden disse gasser til atmosfæren. Ditte Thomsen har undersøgt hvordan temperatur og fugtighed i atmosfæren påvirker dannelse af partikler fra en gas, der udledes fra grantræer og er med til at give den karakteristiske duft af gran. Ditte Thomsen har fundet overraskende forskelle mellem dannelse af partikler fra to ellers ensartede gasser og opdaget nye molekyler.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af, hvordan partikler dannes i atmosfæren og hvordan klimaet bliver påvirket at disse meget små partikler.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Kemi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 20. januar 2023 kl. 13.00
Sted: Bygning 1510, lokale 213, AUD VI, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Secondary Organic Aerosol from Biogenic Volatile Organic Compounds: Studies of Formation and Chemical Composition in Atmospheric Simulation Chambers

Kontaktinfo: Ditte Thomsen, e-mail: ditte.th@chem.au.dk, tlf.: +45 2871 4994

Bedømmelsesudvalg:
Lektor Claudia Mohr, Institut for Miljøvidenskab, Stockholm Universitet, Sverige

Professor Alexander Vogel, Institut for Atmosfærisk- og Miljøvidenskab, Goethe Universitet Frankfurt, Tyskland

Lektor Tobias Weidner (forperson), Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Lektor Marianne Glasius, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Professor Merete Bilde, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N