Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hensyntagen til usikkerheder – et kig ned i motorrummet i Multi-Punkts Statistik

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 28. juni 2022. Óli Dagmann Jóhannsson

Oli Dagmann Johannsson

I løbet af sit ph.d.-studium har Óli Dagmann Jóhannsson forsket i geostatistiske metoder som bl.a. anvendes til at sammenkoble geologisk viden med målte data. Disse metoder har anvendelser indenfor alt fra mineralefterforskning over grundvandskortlægning mv.. Der er blevet dykket helt ned i motorrummet af moderne metoder der går under navnet multi-punkts statistik, og udviklet en metode til at tage højde for usikkerheder på flere data samtidigt samt en metode at hurtigt estimere værdier givet geologisk viden og betinget til rummelig data.

Når usikkerheder behandles korrekt, minimerer man risikoen for at foretage fejlagtige konklusioner, og det bidrager dette arbejde til.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Geoscience, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 28. juni  kl. 12:00
Sted: Bygning 1671, lokale 137, Aud-1671, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, Høegh-Guldbergs Gade 2, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Conditioning to Probability Distributions in Multiple Point Statistics

Kontaktinfo: Óli Dagmann Jóhannsson, e-mail: oli.johannsson@geo.au.dk, tlf.: +45 5252 6900

Bedømmelsesudvalg:

Professor Karsten Høgh Jensen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Denmark

Professor Grégoire Mariéthoz, Institute of Earth Surface Dynamics, Université de Lausanne, Schweiz

Professor Søren Bom Nielsen (forperson), Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Lektor Thomas Mejer Hansen, Department of Geoscience, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Professor Klaus Mosegaard, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, anden sal, 8200 Aarhus N.