Aarhus Universitets segl

Identifikation og selektiv behandling rettet mod bestemte antigener på celler vha. nye lægemidler

Ph.d.-forsvar, torsdag den 26. januar 2023. Anne Selch Tvilum.

[Translate to Dansk:]
[Translate to Dansk:] Anne S. Tvilum

I løbet af sit ph.d. studie har Anne Tvilum forsket i, hvordan specifikke antigener på overfladen af fx bakterier kan blive udvalgt vha. selektive proteiner kendt som antistof-lægemiddel konjugater (ADC). Disse konjugater kan hjælpe med at identificere og kurere infektioner som normalt kræver behandling med bredspektrum antibiotika. Denne type behandling har meget få eller ingen bivirkninger sammenlignet med traditionelle behandlingsformer. Derudover, kan denne teknik også bruges til at identificere bestemte typer celler som indeholder et bestemt antigen og skelne dem fra normale celler. Efter at have identificeret dem kan man selektivt kommunikere til cellerne.

Denne forskning har bidraget med en ny metode hvormed man kan behandle bakterielle infektioner på implantater samt etablere nye kommunikations ruter til specifikke celler.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Kemisk institut, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 26. januar kl. 09:00
Sted: Bygning 1531, lokale 215, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 116, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Udvide brugen af Antistof-lægemiddel konjugater

Kontaktinfo: Anne Tvilum, e-mail: tvilum@chem.au.dk, tlf.: +45 29 21 26 58

Bedømmelsesudvalg:
Professor Karsten Haupt, Université de Technologie de Compiègne, Alliance Sorbonne Universitet, Frankrig

Professor Sotirios Kampranis, Department of Plant and Environmental Science, Københavns Universitet, Danmark

Lektor Tobias Weidner (forperson), Kemisk institut, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Alexander N. Zelikin, , Interdisciplinary Nanoscience Center (iNano), Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.