Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Cellulær mikrostruktur fra vands diffusion – mod magnetisk resonans skanning som et virtuelt mikroskop

Ph.d.-forsvar, onsdag den 29. juni 2022. Jonas Lynge Olesen.

Jonas Lynge Olesen

Diffusionsvægtet magnetisk resonans skanning (dMRI) har et unikt potentiale til at være et ikke-invasivt vindue til den cellulære mikrostruktur og herved forbedre diagnosticering og forståelse af neurodegenerative sygdomme. Dette Ph.d. studie repræsenterer endnu et skridt mod dette mål. Især har Jonas L. Olesen studeret the funktionelle opførsel af dMRI signalet i eksperimentelle regimer, som er muliggjorte af høj-felts præ-kliniske skannere. Herved er det muligt at adskille signalbidrag fra flere mikrostrukturelle kilder, hvilket giver indsigt, for eksempel, i diffusionen i neuritter. Resultaterne øger vores viden om mikrostrukturel modellering af dMRI signalet fra nervevæv, især for grå substans, hvor vores viden er begrænset.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 29. juni kl. 14:00
Sted: Bygning 1523, lokale 318, Fysisk Auditorium, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Diffusion as a probe of structure: NMR virtual microscopy

Kontaktinfo: Jonas L. Olesen, e-mail: jonas@phys.au.dk, tlf.: +45 42659765

Bedømmelsesudvalg:

Lektor Markus Nilsson, Diagnostic Radiology, Clinical Sciences, Lund University, Sweden

Adjunkt Ileana Jelescu, Department of Radiology, Lausanne University Hospital and University of Lausanne, Switzerland

Lektor Jan Arlt (forperson), Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Sune Jespersen, Institut for Klinisk Medicin og Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, anden sal, 8200 Aarhus N.