Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vekselvirkninger mellem lyspartikler i kolde atomare gasser og endimensionelle atomkæder

Ph.d.-forsvar, onsdag den 27. april 2022. Ole Aae Iversen.

[Translate to Dansk:] Ole Aae Iversen

I løbet af sit ph.d.-studium har Ole Aae Iversen undersøgt potentielle måder at frembringe og kontrollere vekselvirkninger mellem enkelte lyspartikler, som også kaldes fotoner. I vakuum vekselvirker fotoner ikke med hinanden, men fotonvekselvirkninger kan genereres i et såkaldt ikkelineært medium. Ole har studeret, hvordan frastødende kræfter mellem fotoner kan opnås i endimensionelle atomkæder, samt hvordan vekselvirkninger mellem højtexciterede atomer i kolde atomare gasser kan udnyttes til at kontrollere en fotons tilstand ved hjælp af en anden foton. De opdagede effekter bidrager til jagten på fuld kontrol over lys på kvanteniveaet og kan potentielt finde anvendelse i fremtidige optiske kvanteteknologier.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Tid: onsdag den 27. april 2022 kl. 14:00.
Sted: Bygning 1532, lokale 116, Aud G1, Matematisk Institut, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Photon Dynamics in Rydberg Ensembles and One-Dimensional Emitter Arrays
Kontaktinfo: Ole Aae Iversen, e-mail: iversen@phys.au.dk, tlf.: +45 28 83 73 44
Bedømmelsesudvalg:

Professor Arno Rauschenbeutel, Institut für Physik, Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland

Professor Klemens Hammerer, Institut für Theoretische Physik, Leibniz Universität Hannover, Tyskland

Professor Steen Hannestad (formand), Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Thomas Pohl, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.