Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Interaktioner formidlet gennem følesansen - et designperspektiv på force feedback

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 23. februar 2021, Anke van Oosterhout.

23.02.2021 | Mette Nielsen

Anke van Oosterhout

I løbet af sine ph.d.-studier har Anke van Oosterhout analyseret, hvordan designere arbejder med haptisk kraftfeedback (feedback medieret gennem følesansen). Haptisk kraftfeedback er kompleks at arbejde med, selv for erfarne designere, og Ankes arbejde har involveret udforskning af, hvordan nye softwareredskaber kan gøre det lettere for designere at anvende haptisk kraftfeedback.

Dette perspektiv på redskaber og understøttelse af designprocesser for kraftfeedback blev ledsaget og drevet af et designperspektiv på det fængslende samspil mellem kraftfeedback og formskiftende brugergrænseflader. Anke har studeret dette samspil ved at kombinere analytisk arbejde med design og konstruktion af formskiftende prototyper. Gennem dette arbejde har hun udarbejdet en forståelse af forholdet mellem formskiftende brugergrænseflader og folks håndtering af fysiske objekter, samt af hvordan kraftfeedback er relateret til formskift i design og anvendelse af dynamiske drejekontroller.

De nye forskningsresultater bidrager med et designperspektiv på kraftfeedback, som giver indsigt i designprocessen, designredskaber og forholdet mellem kraftfeedback og formskift. Denne indsigt understøtter design af interaktioner med fremtidens brugergrænseflader.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Datalogi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: Tirsdag, den 23. februar 2020 kl. 20:30
Sted: Forsvaret afholdes online.
Hvis du ønsker at modtage et link til begivenheden så send venligst en e-mail til Eve Hoggan, eve.hoggan@cs.au.dk.
Afhandlingens titel: A Design Perspective on Force Feedback
Kontaktinfo: Anke van Oosterhout, e-mail: a.v.oosterhout@cs.au.dk, tlf.: +45 23806036
Bedømmelsesudvalg:
Professor Karon MacLean, Institut for Datalogi, University of British Columbia, Canada
Lektor Anne Roudaut, Institut for Datalogi, University of Bristol, England
Professor Susanne Bødker (formand), Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Lektor Eve Hoggan, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.tech@au.dk for at få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence