Aarhus Universitets segl

Laser-drevne elektroner i bevægelse – en undersøgelse af deres ultrahurtige natur

Ph.d.-forsvar, fredag den 5. april 2024, Simon Vendelbo Bylling Jensen

Simon Vendelbo Bylling Jensen

Elektroner styrer en stor del af vores verden. De udsender lyset vi ser, binder molekyler sammen, og udgør strømmen i teknologi. Elektronernes bevægelse foregår på få attosekunder, en tidsskala så kort, at der er flere attosekunder hvert eneste sekund, end der har været sekunder siden universets begyndelse. Med moderne laser-teknologi kan man observere og påvirke elektroners bevægelse på deres naturlige ultrahurtige tidsskala. I løbet af sit ph.d.-studium har Simon Vendelbo Bylling Jensen forsket i hvilke fundamentale mekanismer som er betydningsfulde for laser-drevne elektroners bevægelse. 
De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelsen for elektroners indbyrdes ultrahurtige interaktioner, hvordan deres bevægelse påvirkes af magnetfelter, samt hvordan deres udsendte lys kan oplyse os om materialeegenskaber, eller anvendes til ny teknologi. 

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: Fredag den 5. april 2024 kl. 13:15
Sted: Bygning 1525, lokale 626, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: High-order harmonic generation from solids
Kontaktinfo: Simon Vendelbo Bylling Jensen, e-mail: bylling@phys.au.dk, tlf.: +45 29179721

Bedømmelsesudvalg:
Professor Dieter Bauer, Institute of Physics, University of Rostock, Tyskland

La Caixa Junior Leader Rui Emanuel Ferreira da Silva, The Material Science Institute of Madrid, Spanien

Associate Professor Jill Miwa (forperson), Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Lars Bojer Madsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS) 
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.