Aarhus Universitets segl

Materialegenskaber fra Kemiske Bindinger

Ph.d.-forsvar, fredag den 24. november 2023, Thomas Bjørn Egede Grønbech

Thomas Bjørn Egede Grønbech

I løbet af sit ph.d.-studium har Thomas Bjørn Egede Grønbech forsket i kemiske bindinger i fastfase, krystallinske materialer, der udviser favorable egenskaber for termoelektrisk anvendelse eller magnetisme Bindingerne kan i disse materialer kan modelleres eksperimentelt fra enkeltkrystal røntgendiffraktion, hvorfra egenskaberne kan forstås. Thomas Bjørn Egede Grønbech har undersøgt en forbindelse mellem strukturen af disse materialer, deres kemiske bindinger, og deres egenskaber. Især er en gruppe af uorganiske forbindelser med lav termisk ledningsevne og en serie af magnetise metalorganiske forbindelser forklaret baseret på de observeret bindinger.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af materialeegenskaber inden for kemi og kan understøtte det rationale design af materialer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Kemisk Insitut, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 24. november 2023 kl. 13:15
Sted: Bygning 1514, lokale 213, Auditorium I, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Kemisk Bindingsanalyse af Ladningstætheder i Uorganiske Materialer
Kontaktinfo: Thomas Bjørn Egede Grønbech, e-mail: bjorn@chem.au.dk, tlf.: +45 21736365

Bedømmelsesudvalg:
Professor Piero Macchi, Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica, Politecnico di Milano, Italien

Professor Wolfgang Scherer, Institut für Physik, Universität Augsburg, Tyskland

Lektor Martin Bremholm (forperson), Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Bo Brummerstedt Iversen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.