Aarhus Universitets segl

Simuleringer af Biologiske Overflader

Ph.d.-forsvar, Mandag den 17. juni 2024. Kris Strunge.

Kris Strunge

I løbet af sit ph.d.-studium har Kris Strunge forsket i strukturere og funktioner af overfladeproteiner. Kris har specifikt studieret, hvordan overfladeproteiner katalyserer is-nukleering, mineral udfældning og dannelsen af neurale fibriller i den tidlige udvikling af Parkinsons sygdom.

Grænsefladeegenskaberne bestemmes ofte af det øverste lag af molekyler. Derfor har ph.d.-studiet krævet anvendelse af den meget overfladespecifikke vibrationelle teknik "sum frekvens generations (SFG) spektroskopi". Kris Strunge har udviklet molekylære simuleringer og teorier for at beskrive de overfladespecifikke vibrationer af proteiner for at studere deres tredimensionelle struktur.

 

De nye forskningsresultater udvider vores viden om biologiske processer ved grænseflader og har til formål at muliggøre rationel proteinudvikling og give miljøvenlige muligheder for at for stå og modificere overfladeegenskaber inspireret af overflader i naturen.


Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Kemi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 17. juni 2024 kl. 14:15
Sted: Bygning 1514, lokale 213, Aud I, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Modellering af Vibrationel Sum Frekvens Generations Spectra af Overfladeproteiener
Kontaktinfo: Kris Strunge, e-mail: ks@chem.au.dk, tlf.: +45 23960244
Bedømmelsesudvalg:

Professor Eric Tyrode, Institut for Kemi, Det Kongelige Tekniske Institut, Sverige

Lektor Joe E. Baio, Chemical, Biological and Environmental Engineering, Oregon State University, Oregon, USA

Associate Professor Steen Uttrup (forperson), Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Lektor Tobias Weidner, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Lektor Frank Jensen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

 

Forsvaret er offentligt.