Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Når kvantemålinger er i uorden

Ph.d.-forsvar, fredag den 25. september 2020. Philip Daniel Blocher.

25.09.2020 | Sunitha Satkunam

Philip Daniel Blocher

I løbet af sit ph.d.-studium har Philip Daniel Blocher forsket i hvordan målinger af kvantesystemer påvirker dynamikken af disse. Kvantemålinger har en fundamental rolle i udviklingen og anvendelsen af kvanteteknologier, og Philip har undersøgt hvorledes målingerne ændres ved tilstedeværelsen af temporale forstyrrelser forårsaget af fx signalforsinkelser eller signalfiltrering. Yderligere har Philip udviklet metoder til teoretisk og eksperimentelt at bestemme korrelationer i målesignaler, så systemdynamikker kan karakteriseres.

Philips forskningsresultater bidrager til forståelsen af kvantemålingernes egenskaber, med mulig anvendelse i videreudviklingen af kvanteteknologier.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 25. september 2020 kl. 15.00
Sted: Bygning 1525, lokale 625, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C. Forsvaret sendes også online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Karsten Riisager, kvr@phys.au.dk 
Afhandlingens titel: Quantum measurements in the past and future
Kontaktinfo: Philip Daniel Blocher, e-mail: pblocher@phys.au.dk, tlf.: +45 22462915
Bedømmelsesudvalg:
Professor Jelena Vučković, Department of Electrical Engineering, Stanford University, USA
Adjunkt Lektor Alexey V. Gorshkov, Joint Quantum Institute, University of Maryland, USA
Lektor Karsten Riisager (formand), Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Professor Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.nat@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence