Aarhus Universitets segl

Nanopartikler hvisker om ioniserende stråling – på vej mod fremtidens validering af strålebehandling

Ph.d.-forsvar, fredag den 3. november 2023, Camilla Lønborg Nielsen

Camilla Lønborg Nielsen

I løbet af sit ph.d.-studium har Camilla Lønborg Nielsen udviklet nanomaterialer, der kan lagre energi, når de udsættes for ioniserende stråling. Når man efterfølgende lyser på nanopartiklerne, vil de afgive denne energi igen som et billede af, hvor og hvordan de ioniserende stråler vekselvirkede med materialet.

De opnåede forskningsresultater bidrager til fremtidens valideringssystemer til strålebehandling af kræft. I dag findes der ingen genbrugelige 3D valideringsmetoder til trods for, at behandlingsplaner bliver mere og mere komplicerede. Disse nanopartikler vil ideelt set kunne indstøbes i en gennemsigtig polymer og blive til en detektor, der – ligesom en båndoptager – vil kunne bruges igen og igen.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik & Astronomi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag d. 3. november 2023 kl. 13:00
Sted: Bygning 1523, lokale 318, Fysisk auditorium, Institut for Fysik & Astronomi, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C.
Afhandlings titel: Nanocomposites for 3D dosimetry based on Optically Stimulated Luminescence
Kontaktinfo: Camilla Lønborg Nielsen, email: cln@phys.au.dk, tlf.: +45 24 77 60 80.

Bedømmelsesudvalg:
Lektor Eva Mihóková, Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Tjekkiet

Professor Emeritus Stephen S. W. McKeever, Department of Physics, Oklahoma State University, USA

Lektor Alberto Imparato (forperson), Institut for Fysik & Astronomi, Aarhus University, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Peter Balling, Institut for Fysik & Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejledere:
Professor Ludvig P. Muren, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital, Danmark

Lektor Brian Julsgaard, Institut for Fysik & Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Adjunkt Rosana M. Turtos, Institut for Fysik & Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Professor Bo B. Iversen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.