Aarhus Universitets segl

Immunforsvar undersøgt med kunstige celler skabt på nanoskala

Ph.d.-forsvar, torsdag d. 22. februar 2024, Ali Shahrokhtash

Ali Shahrokhtash

Vores celler interagerer med hinanden og deres omgivelser på nanoskala (mindre end 0,000001 meter), og forståelsen af disse cellulære interaktioner på nanoskalaen er afgørende for behandling af sygdomme og udvikling af lægemidler. Under sit ph.d.-studie har Ali Shahrokhtash udviklet nye metoder, der gør det muligt for forskere at sætte signal-molekyler og ultrafølsomme DNA-kraftsensorer på mikroskopi-objektglas for at efterligne celler på nanoskala. Metoden kan bl.a. måle kræfter udøvet af celler – omkring en milliardtedel af et papirklips vægt. Denne nye teknologi anvendes nu bl.a. til forskning i lægemiddelopdagelse i samarbejde med et større dansk biomedicinsk firma. Centralt i ph.d.-projektet er B-lymfocytter, nøglespillere i immunsystemet, som er ansvarlige for at udvikle antistoffer, der bekæmper smitte. Interaktionen mellem disse immunceller og objektglasset med kunstige celler viser forskellige aktiveringsniveauer af immunforsvaret. Teknikken belyser de komplekse reaktioner af B-lymfocytter på nanoskalaen og åbner nye veje i jagten på mere effektive vacciner og behandlinger.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Det Interdisciplinær Nanoscience Center, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 22. februar 2024 kl. 13:15
Sted: Bygning 1593, lokale 012, INANO Auditorium, INANO, Aarhus Universitet, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Nanopatterned Biointerfaces: Probing B Cell Activation and Mechanobiology at the Nanoscale
Kontaktinfo: Ali Shahrokhtash e-mail: ali@inano.au.dk, tlf.: +45 60225000

Bedømmelsesudvalg:
Professor Andreas Dahlin, Department of Chemistry and Chemical Engineering at Chalmers University of Technology, Sweden

Senior Lecturer Dr. Katelyn Spillane, Department of Physics, King’s College London, U.K.

Senior Researcher Morten Foss (forperson), INANO, Aarhus Universitet, Denmark

Hovedvejleder:
Professor Duncan Sutherland, INANO, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.