Aarhus Universitets segl

Naturlige og Kemiske, Kunstige Receptorer in Sygdomsbehandling

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 6. februar 2024, Rikke Fabech Hansson

Rikke Fabech Hansson

I løbet af sit ph.d.-studium har Rikke Fabech Hansson forsket i naturlige og kunstige receptorer som mål for lægemidler. Receptorer er grunden til at du kan se, smage og føle – en del af et kompliceret netværk af signaler i hele din krop. De er dog også involverede i mange sygdomsmekanismer og derfor er det ønsket at være i stand til at kontrollere deres aktivitet. Rikke Fabech Hansson undersøgte hvordan man kan udvikle selektive lægemidler med forlænget halveringstid baseret på peptider, som kan bruges til at kontrollere aktiviteten af en bestemt receptor. Ydermere, var kemiske, kunstige, internaliserende receptorer syntetiserede og brugt i et studie af forholdet mellem den kemiske struktur og aktiviteten in vitro. 

De opnåede forskningsresultater bidrager til udviklingen af nye konjugeringsmetoder til at øge halveringstiden af peptid-lægemidler foruden nye indsigter i aktiviteten af kemiske, kunstige, internaliserende receptorer til selektiv levering af lægemidler gennem bioortogonal genkendelse in vitro. 

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Kemi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.
Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende. 

Tid: Tirsdag den 6. Februar 2024 kl. 9.00.
Sted: Bygning 1531, lokale 113, D1, Institut for Matematik, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, 8000, Aarhus.
Afhandlingens titel: Naturlige og Kemiske Kunstige Receptorer - I Sygdom, Behandling og Lægemiddellevering
Kontaktinfo: Rikke Fabech Hansson, e-mail: rfh@chem.au.dk, tlf.: +45 42925098

Bedømmelsesudvalg:
Professor Seraphine V. Wegner, Institut for Fysiologisk Kemi og Patobiokemi, Münster Universitet , Tyskland 

Professor Simon J. Webb, Skolen for Kemi, Manchester Universitet , England 

Lektor Marianne Glasius (forperson), Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Alexander N. Zelikin, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.