Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Potentiale for varmeudvinding og lagring i danske sedimentære bassiner - indsigt fra numerisk modellering

Ph.d.-forsvar, mandag den 27. September 2021, Márton Major

27.09.2021 | Frederikke Kongsted Hansen

Márton Major

Under sit ph.d. -studie undersøgte Marton Major forskellige aspekter af geotermisk varmeproduktion fra typiske danske sedimentære miljøer. Dybe sedimentære reservoirer rummer enorme mængder varmeenergi, som kan udnyttes ved udvinding af varmt vand gennem dybe boringer. Marton Major undersøgte, hvordan geologisk variation påvirker den termiske produktion i geotermiske anlæg og effektiviteten af ​​termisk lagring i dybe sedimentære formationer.

Resultaterne fra denne forskning bidrager til forståelsen af ​​varme og væskestrømning under heterogene forhold og sammenligner forskellige måder at inkludere heterogenitet i computermodeller. Derudover kvantificeres lagringspotentialet for dybe sedimentære reservoirer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Geoscience, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet. Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 27 September kl. 13:00

Sted: Bygning 1671, lokale 137, Auditoriet, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, Høegh-Guldbergs gade 2-4, 8000 Aarhus C

Afhandlingens titel: Numerical modelling of deep sedimentary geothermal reservoirs: heat extraction and storage

Kontaktinfo: Marton Major, e-mail: marton.major@geo.au.dk , tel.: +45 91849453

Bedømmelsesudvalg:
Professor Inga Berre, Department of Mathematics, University of Bergen, Norge

Professor Thorkild Maack Rasmussen, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Luleå University of Technology, Sverige

Professor Søren Bom Nielsen (formand), Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Adjungeret professor Niels Balling, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Docent Søren Erbs Poulsen, Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima, VIA University College, Campus Horsens, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.nat@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence