Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

SAR-studies af naturstof analoger – mod en afmystificering af naturen

Ph.d.-forsvar, torsdag den 9 juni 2022. Rasmus Nørbøge Ottosen.

Rasmus Nørbøge Ottosen

I løbet af sit ph.d.-studium har, Rasmus Nørbøge Ottosen forsket i syntetisk diversificering af naturstoffer. Naturstoffer produceres af mikroorganismer og blev valgt som det generelle projektgrundlag grundet disses ofte spændende biologiske profiler. Analogdiversificering efterfulgt af SAR-studier blev gennemført for at undersøge de underliggende molekylære virkningsmekanismer samt forbedre ikke-fordelagtige farmakologiske egenskaber af udvalgte naturstoffer.

De opnåede forskningsresultater har bidraget til en forøget mekanistisk indsigt i de undersøgte naturstoffers cellulære virkningsmekanismer.  


Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Kemi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: torsdag den 9. juni 2022 kl. 10:00.
Sted: Bygning 1513, lokale 213, Aud I, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Langelandsgade 140, 8000 Århus C.

Afhandlingens titel: Diversity-focused Synthesis of Natural Product Analogues
Kontaktinfo: Rasmus Nørbøge Ottosen, e-mail: rasmusottosen@gmail.com, tlf.: +45 61 78 31 76

Bedømmelsesudvalg:

Associate Professor Mariola Tortosa, Department of Organic Chemistry, Universidad Autónoma de Madrid, Spain.

Professor Mads Hartvig Clausen, Institut for Kemi, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark.
Lektor Steen Uttrup Pedersen (formand), Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark.

Hovedvejleder:
Professor Thomas Bjørnskov Poulsen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, anden sal, 8200 Aarhus N.