Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sociale edderkoppers redemikrobiom som en potentiel kilde til nye antibiotika.

Ph.d.-forsvar, fredag den 26. februar 2021. Seven Nazipi.

26.02.2021 | Sunitha Satkunam

Seven Nazipi

In situ kultivering med den modificeret ichip i en Stegodyphus dumicola rede fra Otavi, Namibia. Den modificeret ichip er koblet til et vandreservoir via et rør, som sørger for at fugte agaren indeholdende bakterierne. Flygtige organiske forbindelser, som findes naturligt i reden kan bruges af bakterierne som vækstmedium.

I løbet af sit ph.d.-studium har Seven Nazipi forsket i sociale edderkoppers (Stegodyphus dumicola) redemikrobiom. Sociale edderkopper er redebyggende og stærkt indavlede dyr, som lever i tætte samlinger, hvilket gør dem særligt sårbare overfor patogener. På trods af dette kan rederne bestå over flere generationer, og de findes vidt udbredt i det sydlige- og centrale Afrika. Det formodes, at reden indeholder antimikrobielle aktive bakterier, som danner en beskyttende barriere mod patogener. Derfor fungerer redemikrobiomet, som en uudforsket og potentiel rig kilde til nye antibiotika. For at undersøge dette, har Seven Nazipi udviklet og modificeret et specialiseret dyrkningsinstrument, kaldet en isolation chip (ichip), til in situ dyrkning af bakterier inde i rederne. Ydermere har hun undersøgt de bakterielle isolaters antimikrobielle potentiale.

Dette ph.d.- studium ledte til en afsløring af det hidtil ukendte mikrobielle samfund i Stegodyphus dumicola reder, og viste at redemikrobiomet udgør en rig kilde til potentielle nye antibiotika.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Biologi – Mikrobiologi Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 26. februar 2021 kl. 13:00.
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til bente.lomstein@bio.au.dk 
Afhandlingens titel: Det sekundære metabolitpotentiale af sociale edderkoppers redemikrobiom
Kontaktinfo: Seven Nazipi, e-mail: Seven90@bio.au.dk, tlf.: +45 42612391
Bedømmelsesudvalg:
Professor Michael Poulsen, Biologisk institut, Københavns Universitet, Danmark
Professor Nadine Ziemert, Tysk Center for Infektionsforskning (DZIF), Interfaculty Institut for Mikrobiologi og Infektionsmedicin, Institut for Bioinformatik og Medicinsk Informatik, Tübingen Universitet, Tyskland
Professor Bente Aagaard Lomstein (formand), Institut for Biologi - Mikrobiologi, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Professor Andreas Schramm, Institut for Biologi - Mikrobiologi, Aarhus Universitet, Danmark
Medvejleder:
Associate Professor Marie Braad Lund, Institut for Biologi - Mikrobiologi, Aarhus Universitet, Danmark
Professor Lone Gram, Institut for Bioteknologi og Biomedicin, DTU, Denmark
Professor Michael Lalk, Institut for Biokemi, Greifswald Universitet, Tyskland
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.nat@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence