Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Statistiske egenskaber af Bose-Einstein kondensater i ultrakolde atomare gasser

Ph.d.-forsvar, torsdag den 24 september 2020. Mikkel Berg Christensen.

24.09.2020 | Sunitha Satkunam

Mikkel Berg Christensen

Et Bose-Einstein kondensat er en eksotisk form for stoffase, som kan forekomme når fx en gas af atomer køles til ultrakolde temperaturer. Fænomenet blev forudsagt i 1925 af Satyendra N. Bose og Albert Einstein og observeret for første gang i 1995. Bose-Einstein kondensater udgør et unikt vindue til de kvantemekaniske naturlove og har derfor stor interesse for fysikere. Deres egenskaber er dog stadig ikke fuldstændigt forstået.

I løbet af sit ph.d.-studium har Mikkel Berg Christensen undersøgt førhen uobserverede egenskaber af Bose-Einstein kondensater i sit laboratorium hos forskningsgruppen Ultracold Quantum Gases Group. Hans forskning ledte til den første eksperimentelle karakterisering af den yderst omdiskuterede egenskab kaldet atomantals-fluktuationerne i Bose-Einstein kondensatet. Disse fund bidrager til den videnskabelige front af vores kendskab til mange-legeme kvantefænomener.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Tid: Torsdag d. 24 september kl. 14:00.
Sted: Bygning 1523, lokale 318, Fysisk auditorium, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C.  Forsvaret sendes også online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Alberto Imparato, imparato@phys.au.dk 
Afhandlingens titel: Microcanonical Fluctuations in Interacting Bose-Einstein Condensates
Kontaktinfo: Mikkel Berg Christensen, e-mail: mikkel.berg.c@outlook.com, tlf.: +45 2991 4122
Bedømmelsesudvalg:
Professor Jacques Tempere, Department of Physics, University of Antwerp, Belgium.
Lektor Jan A. Klaers, Faculty of Science and Technology, University of Twente, The Netherlands.
Lektor Alberto Imparato (formand), Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Denmark.
Hovedvejleder:
Lektor Jan J. Arlt, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Denmark.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.nat@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence