Aarhus Universitets segl

Syntese af antibiotika inspireret af naturprodukter

Ph.d.-forsvar, Fredag 9. december 2022, Jaime Moyano Villameriel

Jaime Moyano Villameriel

I løbet af sine ph.d.-studier har Jaime Moyano Villameriel designet og udført kemiske synteser til at frembringe nye molekyler, der ligner naturprodukter. Naturprodukter er en vigtig kilde til nye antibiotika, men deres direkte anvendelse på mennesker umuliggøres ofte af toksicitetseffekter. Jaime Moyano Villameriel har anvendt kemisk syntese til at generere stoffer med tilsvarende egenskaber som naturlige antibiotika. Disse nye molekyler synes aktive mod lægemiddelresistente bakterier og udviser samtidig færre toksiske bivirkninger.

Sådanne nye sammensatte stoffer vil dermed bidrage til den fremtidige udvikling af effektive og sikre lægemidler til mennesker.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Kemi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 9. december 2022 kl. 12.30
Sted: Bygning 1514, lokale 213, Auditorium I, Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Langelandsgade 140, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Understanding the activity of carboxyl polyether ionophore lasalocid acid A
Kontaktinfo: Jaime Moyano Villameriel, e-mail: jaimemv@chem.au.dk, tlf.: +45 91927148
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Michael Pittelkow, Kemisk Institut, Københavns Universitet
Professor Daniel Strand, Department of Chemistry, Lund University, Sverige
Professor Henrik Stapelfeldt (forperson), Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Thomas B. Poulsen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences/GSNS, Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.