Aarhus Universitets segl

Fremtiden Ligger Fast - Komplekse Metalhydrider som Faststof-Elektrolytter til Næste-Generations Batterier

Ph.d.-forsvar, fredag den 20. januar 2023. Lasse Najbjerg Skov.

Lasse Najbjerg Skov

I løbet af sit ph.d.-studium har Lasse N. Skov forsket i komplekse metalhydrid elektrolytter til næste generations mono- og divalente batterier. Komplekse metalhydrider er en rig kemi, hvis termiske og elektrokemiske egenskaber kan justeres ved at tilføje en ligand. Lasse N. Skov undersøgte hvordan forskellige ligander og det relative ligand indhold, kan forbedre den ioniske ledningsevne i litium, magnesium og calcium borhydrider. Disse faststof elektrolytter blev brugt i ’den første af sin slags’ litium og magnesium uorganiske faststofbatterier.

De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af hvordan man faciliterer en høj ionledning i faststof, og viser nogle af perspektiverne ved at bruge disse som elektrolytter i faststofbatterier.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Kemi & Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 20. januar 2023 kl. 13.00
Sted: Bygning 1593, lokale 012, 148, iNANO, Aarhus Universitet, Gustav Wieds Vej 22, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Towards Solid-State Batteries Using Complex Metal Hydride Electrolytes

Kontaktinfo: Lasse N. Skov, e-mail: lnskov@au.dk

Bedømmelsesudvalg:
Lektor Reza Younesi, Institut for Kemi - Ångström Laboratory, Uppsala Universitet, Sverige

R&D Director Søren Dahl, Battery Materials R&D, Haldor Topsøe A/S, Danmark

Professor Jeppe Vang Lauritsen (forperson), Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Torben René Jensen, Institut for Kemi & Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.