Aarhus Universitets segl

Triplex origami: Foldning af dobbeltstrenget DNA til designede former

Ph.d. forsvar, fredag den 12. maj 2023, Minke Anne Door Nijenhuis

Minke Anne Door Nijenhuis

Den rumlige organisering af dobbeltstrenget DNA er afgørende for genlagring samt regulering, men værktøjerne til ingeniørarbejdet til dette formål er begrænset. I løbet af hendes ph.d.-studier udviklede Minke A. D. Nijenhuis en generel metode til tilpasset foldning af dobbeltstrenget DNA. For at opnå dette udnyttede Minke hvor programmerbar DNA-triplexer er. De foldede strukturer er veldefinerede og demonstrerer en række af geometrier. Bøjningen af DNA i disse strukturer minder om foldning af papir, og metoden blev senere navngivet triplex origami.

Triplex origami repræsenterer en vigtig innovation indenfor feltet af strukturel DNA-nanoteknologi, som hidtil næsten udelukkende har været afhængig af foldning af enkeltstrenget DNA. Derudover giver det forskere en ny strategi til at studere og forme materie på nanoskalaen.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 12. maj 2023 kl. 13:15
Sted: Bygning 1593, lokale 012, iNANO auditorium, iNANO, Aarhus Universitet, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus.
Afhandlingens titel: Rational design of shape and motion at the nanoscale: novel strategies for DNA nanotechnology
Kontaktinfo: Minke A. D. Nijenhuis, e-mail: m.a.d.nijenhuis@inano.au.dk, tlf.: +45 71759582
 

Bedømmelsesudvalg:
Professor William M. Shih, Dana-Farber Cancer Institute, Department of Cancer Biology, Harvard Medical School and Wyss Institute, Harvard University, USA

Inserm Research Director Jean-Louis Mergny, Biology Department, Institut Polytechnique de Paris, Frankrig

Professor Alexander Zelikin (forperson), Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Kurt V. Gothelf, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger tilgængelig hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS) Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.