Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undersøgelser af LiF:Mg,Cu,P med henblik på udviklingen af genbrugelige 3D dosimetre

Ph.d.-forsvar, mandag den 22. november 2021. Jacob Søgaard Nyemann.

22.11.2021 | Karen Konradi

Jacob Søgaard Nyemann

I løbet af sit ph.d.-studium har Jacob Søgaard Nyemann undersøgt de optiske egenskaber af materialet LiF:Mg,Cu,P. Ioniserende stråling fører til at elektroner inde i materialet indfanges i metastabile tilstande. Ved belysning med laserlys vil de indfangede elektroner lede til udsendelse af ultraviolet lys med en intensitet, der er proportional med mængden af ioniserende stråling. Jacob Søgaard Nyemann udnyttede sin karakterisering til at optimere den optiske udlæsning af LiF:Mg,Cu,P, hvilket han brugte til at måle 2D dosis profiler af ioniserende stråling.

De opnåede forskningsresultater bidrager til udviklingen af genbrugelige 3D dosimetre, som kan bruges til at forbedre kliniske kvalitetssikringsmuligheder for stråleterapi, som anvendes ved kræftbehandlinger.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Fysik og Astronomi, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 22. november 2021 kl. 13:00
Sted: Bygning 1525, lokale 626, Det Skæve Rum, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C. Forsvaret vil desuden være tilgængeligt online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Peter Balling (balling@phys.au.dk).
Afhandlingens titel: Et studie af LiF:Mg,Cu,P til optisk-stimuleret-luminescens-baseret 3D dosimetri
Kontaktinfo: Jacob Søgaard Nyemann, e-mail: jacob1soegaard@phys.au.dk, tlf.: +45 60 21 41 32
Bedømmelsesudvalg:

Professor Anna Graziella Vedda, Institut for Materialevidenskab, Universitetet i Milano-Bicocca, Italien

Senior Forsker Mayank Jain, Strålingssfysik, Institut for Fysik, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark

Lektor Jan Arlt (formand), Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Peter Balling, Institut for Fysik of Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejledere:
Professor Ludvig P. Muren, Institut for Klinisk Medicin og Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital, Danmark

Lektor Brian Julsgaard, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Pga. situationen med coronavirus vil afhandlingen ikke ligge til gennemsyn på ph.d.-administrationens kontorer. I stedet kan interesserede rette henvendelse via følgende e-mailadresse: gradschool.nat@au.dk og få en digital kopi af ph.d.-afhandlingen. Bemærk, at i særlige tilfælde kan det være nødvendigt at indgå individuel aftale om gennemsyn af ph.d.-afhandlingen.

PhD defence